GH vs EH Battle - Deel 1 ___ 11-04-2008 • EHT Visverslagen Index 
• Reacties (5) Reageren?

Zoals de trouwe en regelmatige lezers van deze site al hadden begrepen, is er onrust ontstaan in de harmonie die in de club van EdHunters heerste.
Niet tussen de Edjes onderling, maar een geschil is geëscaleerd tussen de EdHunters en nota bene, de guEsdHunters!

Hoe dit conflict is ontstaan is, net zoals bij zoveel conflicten en oorlogen, niet langer belangrijk. Het punt is bereikt dat de twee kampen nu lijnrecht tegenover elkaar staan en dat er uitgemaakt moet worden wie de meeste vis vangt; de EdHunters of de guEsdHunters.
Ofwel, nemen de Edjes de gasten mee om visles te geven, of hebben de Edjes hun gasten alleen het zeer gewilde guEsdHunters shirt gegeven om de kunst bij de GH’s af te kijken? Hoogste tijd om hierin eens orde op zaken te stellen en alle twijfel weg te nemen over wie de onbetwiste Karpermeisters zijn. En hoe kan dat nu beter dan via een Battle aan de waterkant?

De eeuwige roem en eer van guEsdHunter en EdHunter staan hier op het spel, dus lezers, u kunt zich voorstellen dat we hier praten over een conflict dat op het scherpst van de snede uitgevochten dient te worden.
Omdat zowel de EH’s als de GH’s allen de mening zijn toegedaan dat in liefde en oorlog alles geoorloofd is, werd het hoog tijd om duidelijke regels te stellen aan deze wedstrijd die de goede naam van (guEsd)Hunter zou moeten verdedigen.
Een bijeenkomst werd belegd op neutraal terrein; café De Karpershoek te Amsterdam. Dat er van een ‘gezellige’ bijeenkomst geen sprake zou zijn, werd snel duidelijk toen bleek hoe hoog de spanningen in beide kampen waren opgelopen.

Het verslag dat nu volgt is een verslag dat geschreven is vanuit het oogpunt van een EdHunter en derhalve op sommige punten gekleurd kan zijn. U dient hier rekening mee te houden in uw perceptie van de werkelijke feiten:

Stipt om 8 uur betraden ik (red. EHT) en GHP(eet) het neutrale terrein waar de regels voor de ultieme strijd beslist zouden worden. Stipt op tijd, omdat in een oorlog accuratesse van uiterst belang is. Hier zou ik onmiddellijk een statement mee zetten. Uit militaire beleefdheid had ik GHP meegenomen in de auto. Had ik dit niet gedaan, dan was hij ongetwijfeld te laat geweest. GHP dacht dat hij mij eindelijk had weten te strikken en me een keer de EHB(OB) had laten spelen. Iedereen die mij iets beter kent, begrijpt natuurlijk dat ik hier doelbewust voor had gekozen. Als je de voorbereidingen ingaat voor een strijd van deze omvang, met dergelijke, kundige opponenten, was het altijd verstandiger om niet te veel van de alcoholische versnaperingen te snoepen.

De lift die ik GHP (en op de terugweg de anderen) bood, was mijn dekmantel om nuchter te blijven en de anderen drank te blijven voeren, zodat ze onbewust hun belangrijkste visgeheimen prijsgaven. Deze aanpak was een essentieel onderdeel van de EH strategie die deze avond was ingezet. Om de zoete smaak van de overwinning later te mogen proeven bij de daadwerkelijke Battle wilde ik met plezier deze avond verstoken blijven van overvloedig drankgebruik.

De Karpershoek te Amsterdam, was rijkelijk gevuld met toeristen en Amsterdammers die rustig een drankje dronken en genoten van de ambiance of het goede gesprek dat zij hadden. Niemand was zich ook maar enigszins bewust van het feit dat deze gemoedelijke Amsterdamse kroeg vanavond het toneel zou zijn van de voorbereidingen van een keiharde strijd die zou gaan losbarsten tussen gepassioneerde sportvissers met eergevoel.

Bij binnenkomst trof ik EHD aan de bar die rustig zijn eerste drankje in de hand had. Enkele meters van hem verwijderd stond aan diezelfde bar, GHA(rthur). EHD had de strategie goed ingezet. Niet praten met de tegenstander, tenzij dit echt nodig was.
EHH(eineken) sloeg van achter de bar de samenkomst in stilte gade. Er zou nog een behoorlijk beroep op hem worden gedaan deze avond, om de tongen van deze twee strijdende partijen losser te maken.
Warm en hartelijk begroette ik EHD en GHP deed hetzelfde richting GHA. Met stijve bek en gestrekte arm begroetten de EH’s en de GH’s elkaar.

Kort hierna wandelde ook EHR zelfverzekerd de plaats van samenkomst binnen en eenzelfde ritueel van warme begroeting richting EH’s en formele begroeting uit fatsoen richting GH’s herhaalde zich.
De EH’s gekleed in de vertrouwde EdHuntershirts; de GH’s hadden het uniform van de guEsdHunter shirts aangetrokken. Zo konden de beide kampen makkelijk geïdentificeerd worden

Echter, waar bleef de derde guEsdHunter? GHP(eut)? De laatste guEsdHunter diende zich pas om half negen aan en de overige GH’s bonden in de tijd die ze moesten wachten, in aan moraal omdat ze natuurlijk sterk in de minderheid waren en deze groep vakkundige sportvissers makkelijk en bijna nonchalant hoorden praten over allerhande zaken.
De eerste winst voor de EH’s was behaald! En twee minder gemotiveerde GH’s en een GH die te laat was. Slordig, maar goed voor de EH’s.
GHPeut kwam echter, ondanks zijn late verschijning, keihard terug door iedereen snerend een enkele HotConcept bal aan te bieden. Hierbij plaatste hij de opmerking dat de EH’s dan tenminste nog 1 kans hadden om misschien nog een vis te vangen.
EHArthur was nog niet bekend met de beruchte HotConcept bal en knipte nietsvermoedend de luchtdichte verpakking rond de enkele bal open om zijn cadeau aan een nader onderzoek te onderwerpen.

De scherpe kruidige lucht ontsnapte direct en verspreidde zich langzaam door het lokaal. Uiteraard wederom een poging om de EH’s een hak te zetten en even leek het of EHR door de bedwelmende dampen zou flauwvallen. Hij slikte echter twee keer en hervond zich, waarna hij luid lachend de dampen om zich wegwuifde. EH’s zijn zeker wel meer gewend als doorgewinterde vissers!

De overige cliëntèle waren echter niet bekend met het fenomeen van een bijzonder sterk riekend aas en links en rechts zagen we armen omhoog gaan die wanhopig snel om de rekening vroegen. Langzaam stroomde de Karpershoek leeg en een half uur was het café nog slechts voor de twee strijdende partijen. De regels konden nu vastgesteld gaan worden.

Aan een tafel namen de twee kampen tegenover elkaar plaats en een ongemakkelijke stilte bleef enige momenten boven de hoofden van de zes strijders hangen.

De GH’s besloten de stilte te doorbreken en vroegen naar de agenda van deze bijeenkomst.
Kritieke punten waar overeenstemming bereikt moest worden (zoals: aas, lokatie, tijdstip) werden aangestipt.
Het onderwerp van de inzet kwam ter sprake en er werd van gedachten gewisseld over een kostbare trofee, die aan de winnende partij uitgereikt werd.

Toen probeerde één van de GH’s de gespannen sfeer iets te verlichten met de volgende opmerking: “Heren, wat naar mijn mening belangrijk is, is dat we vooral een gezellige tijd hebben...”, Veel verder kwam de GH in kwestie niet, want onmiddellijk reageerde EHD, die hiervoor nog weinig gezegd had, kort en fel: “NIKS GEZELLIG! KNIKKERS!”
Drie woorden die de rest van deze bijeenkomst typeerden en nog wel enkele keren door beide kampen zouden worden herhaald.

Na deze inmiddels historische woorden brak er een uitgebreide discussie uit over de te stellen gevechtsregels tussen de GH’s en de EH’s waarin over en weer de mannen elkaar probeerden te overtroeven en overbluffen. Schetsen van strijdplannen en lokaties werden getekend. En heen en weer werden steken uitgedeeld die de kennis en kunde van de tegenpartij toetsten, maar iedere poging werd door zowel EH’s als GH’s handig en vakkundig gepareerd. De twee getuigen van dit meesterlijk prik- en steekspel, EHH en de barman Alex, beseften dat hier, in dit café, de echte strijd al was begonnen (en voor een groot deel reeds werd beslist), zonder dat er nog enige hengel ter hand was genomen. Het betrof hier de strijd der intimidatie!
De gemoederen liepen regelmatig hoog op en telkens wanneer mensen op straat enthousiast de deuren wilden openen van De Karpershoek, keerden zij met de staart tussen de benen huiswaarts bij het zien van de strijd der woorden die in alle hevigheid was los gebarsten.

De GH’s trokken zich regelmatig terug naar een privé vergaderruimte, die verscholen lag achter een deur met slechts het mysterieuze opschrift: W.C.
Pas over enkele weken zal duidelijk worden of deze letters betrekking hadden op de GH’s (Wij Capituleren) of dat deze afkorting van toepassing zou zijn op de EH’s (We Champions). Vooralsnog wisten wij, EdHunters wat deze letters inhielden voor de geheimzinnige gesprekken die de GH’s in deze ruimte hielden (We Cheat!). De GH’s leken zich hier echter niet aan te storen en kwamen telkens weer terug uit deze vergaderruimte, terwijl zij gebroederlijk intimiderende strijdliederen zongen.

Na lang en uitvoerig gebakkelei waren de regels der confrontatie definitief opgesteld.
Hierna wisselden EH en GH onderling nog even van gedachten en spraken zelfs over de spreekwoordelijke koetjes en kalfjes. Onderwerpen als zoetwaterbiggen en schubbenvarkens werden opzettelijk gemeden. Hoewel deze gesprekken voor de buitenstaander haast op een prettig gesprek tussen vrienden en kennissen zou hebben geleken, wisten de EH’s en GH’s wel beter: deze ‘losse’ gesprekken waren niets meer of minder dan het heimelijk testen van sterkten en zwaktes van de tegenstander.

Na urenlang met veel geduld de twee kampen bediend te hebben van natje en droogje, besloot barman Alex rond de klok van één uur dat het mooi was geweest. Hij nam afscheid van EHH(eineken) en zette de mannen het lokaal uit.
In de koude nacht, namen de strijdende partijen afscheid van elkaar en keerden huiswaarts.
Onderweg schoten ongetwijfeld bij iedereen de beste tactieken door de hoofden om van de GH vs EH Battle een succes te maken.

Aldus een impressie vanuit de zienswijze van EHT. Uiteraard zullen de GH’s een geheel andere impressie van deze avond geven wanneer het hen gevraagd zou worden. Echter, dit is de EDHUNTERsite en dus wordt er niet gevraagd naar hun idee.
De volgende regels voor de battle zijn afgesproken:Datum
:
vrijdag 25 april 2008
Lokatie
:
The Battleground (codenaam voor de daadwerkelijke
plek die in Nederland is aangewezen)
Stek
:
2 stekken voor 3 vissers (loting ter plekke bij aanvang)
Tijd
:
0600 uur aanwezig. (Stipt)
Duur
:
van aanvang tot 1800 uur
Aanvang
:
inwerpen wanneer iedereen zijn wapens in orde heeft gebracht, doch uiterlijk 0700 uur
Wapens
:
maximaal 2 hengels
Munitie
:
Aas naar eigen keuze
BVD
:
Bewijs Van Deelname is een enkele, luchtdicht verpakte HotConcept boilie, vergezeld van een gedragen EH resp. GH shirt
Overige regels
:
de wettelijk geldende regels voor de hengelsport zoals
gesteld bij het gebruik van de VISpas. Een uitstekende behandeling van de vis heeft prioriteit boven de battle. Indien er onzorgvuldig met de vis omgegaan wordt is diskwalificatie en wellicht onmiddellijke tewaterlating van de overtreder het gevolg
Puntentelling
:
iedere gefotografeerde karper gevangen tijdens de sessie telt voor 1 punt. De zwaarst wegende karper van de sessie levert twee extra bonuspunten
De prijs
:
Naast de eeuwig roem voor 1 jaar, wellicht nog een nader te bepalen prijs


Volgende week op deze site een tweede update. Die de deelnemers aan deze strijd zal introduceren. Hier zal een uitgebreid resumé verschijnen van de zes strijders voorzien van een SWOT analyse.
Lees volgende week meer over de deelnemers om uw kansen te vergroten in de weddenschappen die nu al zijn afgesloten in het gehele land, voor welk team als glorieuze winnaar uit deze epische strijd naar voren zal komen.

Ps. Café De Karpershoek en Alex: “Bedankt voor de topservice en het mede mogelijk maken van weer een gedenkwaardige dag in de EdHuntergeschiedenis.”